Home

UV index sola

UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd The Global Solar UV Index (UVI) described in this document is a simple measure of the UV radiation level at the Earth's surface and an indicator of the potential for skin damage. It serves as an important vehicle to raise public awareness and to alert people about the need to adopt protective measures when exposed to UV radiation.Th UV-index i olika delar av världen. UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. UV-index varierar framför allt med årstiden och tiden på dygnet. Andra faktorer som påverkar är väder och ozonskiktets tjocklek För att få ett begrepp om fördelningen av solstrålningen mellan mätplatserna har SMHI tillsammans med Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten utvecklat ett modellsystem kallat STRÅNG. STRÅNG - en modell för solstrålning. Lär dig mer. UV-index. Lär dig mer om UV-index, som är ett mått på solens skadliga strålning The strength of the sun's ultraviolet (UV) radiation is expressed as a Solar UV Index or Sun Index.The UV Index does not exceed 8 in the UK (8 is rare; 7 may occur on exceptional days, mostly in the two weeks around the summer solstice). Indices of 9 and 10 are common in the Mediterranean area. The Sun Index forecast refers to the daily maximum

The Global Solar UV Index (UVI) described in this document is a simple measure of the UV radiation level at the Earth's surface and an indicator of the potential for skin damage. It serves as an important vehicle to raise public awareness and to alert people about the need to adopt protective measures when exposed to UV radiation The global solar ultraviolet index (UVI) describes the level of solar ultraviolet radiation (UVR) at the Earth's surface and ranges from 1 to 11+. The higher the UVI, the greater the potential for damage to the skin and eyes, and the shorter the time before skin damage (manifested as skin reddening, or erythema ) Taking these factors into account, the UV Index predicts the level of solar UV radiation and indicates the risk of overexposure on a scale from 0 (low) to 11 or more (extremely high). A special UV Alert may be issued for a particular area, if the UV Index is forecasted to be higher than normal

förstasidan | vassbäck

(solar energy) = 104*(UV Index) - 18.365 . This equation yields the solar energy in units of Watts per square meter, and the result is reasonable because it is close to the general statement that a UV Index of 1 represents solar energy of 100W/m 2. UV Index vs. solar energy UV-index imorgon. Lär dig mer. UV-index. Lär dig mer om UV-index, som är ett mått på solens skadliga strålning. UV-index. Solstrålning. Solen, vår närmaste stjärna, är den drivande grundkraften i allt väder vi upplever. Energin från solen påverkar temperaturen, omsätts till vindar och ingår i växternas fotosyntes

UV-index - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. The UV-index is a non-dimensional unit defined as the CIE-weighted UV-irradiance (Wm-2) multiplied by the factor 40 (W-1 m 2). Wm -2 Sometimes the irradiance is directly given in energy (J) per time (s) per area (m 2 )
 2. UV-index för Solna, Stockholm. Här finner du UV-strålningen för de tre kommande dagarna. UV-index är ett mått på solens skadliga uv-strålning
 3. The ultraviolet index, or UV index, is an international standard measurement of the strength of sunburn -producing ultraviolet (UV) radiation at a particular place and time. The scale was developed by Canadian scientists in 1992, and then adopted and standardized by the UN's World Health Organization and World Meteorological Organization in 1994
 4. Deriving the UV Index from Field Measurement. UV Radiation The ultraviolet (UV) part of the solar spectrum has several beneficial effects but it may also be very harmful if UV radiation exceeds safe limits. An indicator of UV exposures, the UV Index, warns for UV radiation and its possible detrimental effects
 5. The Global Solar UV Index (UVI) is a simple measurement of the UV radiation level at the Earth's surface. It has been designed to indicate the potential for adverse health effects and to encourage people to protect themselves. The higher the Index value, the greater the potential for damage to the skin and eye, and the less time it takes for harm.
 6. UV-index är ett internationellt standardmätverk, som används av World Health Organisation. Det mäter styrkan på UV strålning (ultraviolett ljus) på en viss dag och fungerar som en guide till styrkan på solskydd du behöver. Styrkan mäts på skalan 1 - 11 och är uppdelad i följande kategorier för mänged UV skydd som behövs

 1. Der UV-Index. Der UV -Index beschreibt den am Boden erwarteten Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV -Bestrahlungsstärke. Ähnlich wie die Richterskala bei Erdbeben ist der UV -Index als nach oben offene Skala zu verstehen, die Richtwerte für die UV -Bestrahlungsstärke angibt
 2. The UV indexalso known as the Ultraviolet Index, is an international system of measuring ultraviolet solar radiation for a specific day and geographical location. The higher the index, the more intense and dangerous to your health the solar radiation is. On this website, you can view the maximum and hourly index
 3. The UVI-Solo is a waterproof pole or railings mounted high accuracy UV-Index sensor. The integrated leveling mechanism allows a precise zenith alignment. The measurement uncertainty of this sensor is 5% only
 4. The Global Solar UV index is a scale that was developed by the World Health Organisation which measures the UV radiation level at the surface of the Earth, and gives an indication of the potential for skin damage. The graph above shows the current UV Index level as measured at Valentia Observatory Co. Kerry (time is UTC)
 5. The UVI describes the level of solar UV radiation at the Earth's surface and is dependent on both UVA and UVB radiation. UV radiation levels and therefore the values of the index vary throughout the day. The maximum UV radiation level typically occurs during the four-hour period between 11am and 3pm. Exposure Categories of the UV Index
 6. The UVI is an international standard index that describes the level of solar UV radiation on the earth's surface. The index ranges from 0 to 11+ and the values are grouped into various exposure categories. A higher index value indicates a greater potential for harmful effects to the skin and eyes
 7. Der UV-Index (UVI) ist ein international normiertes Maß für die sonnenbrandwirksame solare Bestrahlungsstärke (Ultraviolettstrahlung). Im Allgemeinen gilt der UV-Index als Maß für die stärkste solare Strahlung um die Mittagszeit (Tageshöchstwert)

UV-index i olika delar av världen - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. UV Index: What is it? The UV Index is a next day forecast of the amount of skin damaging UV radiation expected to reach the earth's surface at the time when the sun is highest in the sky (solar noon). The amount of UV radiation reaching the surface is primarily related to the elevation of the sun in the sky, the amount of ozone in the stratosphere, and the amount of clouds present
 2. antly throughout the summer months, with late June seen as the peak, however this is dependent on weather conditions
 3. UV-index är 6. Varningar är ändå inte ovanliga i Finland under somrarna. Speciellt under veckorna efter midsommar brukar strålningen nå sin kulmen och UV-index kan röra sig mellan 6 och 7
 4. Australian UV-Index Models ; National and State UV Index Graphs and Maps; Canada. Environment Canada's UV Index pages ; World. TEMIS (Tropospheric Emission Monitoring Internet Service) (These maps give the clear sky UV Index, which does not account for cloudiness.) WHO Links to UV Index Pages (This site has links to numerous country-specific UV.
 5. Sola efter din hudtyp. Publicerad 13 jul 2003 kl 09.01, uppdaterad 9 feb 2007 kl 00.10. Din hud avgör hur länge du kan vara Länk kopierad. Facebook Twitter E-post. FAKTA. Här finns UV-index www. smhi. se Klicka på prognoser långt upp till vänster och sedan på uv-index. Var du än befinner dig i Sverige kan du se hur hårt solen.
 6. Proper usage of Solarmeter Ultraviolet Radiometer for Outdoor UV Index Measurement The instrumentation used to measure UV index for the U.S. E.P.A./NWS program is directed toward the sky in a global normal (perpendicular to level ground) inclination. Therefore the Solarmeter® Model 6.5 is designed to operate in the same fashion

UV-index idag SMH

UV index Sola - Vanuatu - WeatherOnlin

Global Solar UV Index - WH

4 UV index in practical use.Proceedings of an international workshop.Munich,Federal Office for Radiation Protection,Instituteof Radiation Hygiene,in press. UV Index map for the US for noon. UV Index at Solar Noon calculated from surface elevation, and predicted stratospheric ozone levels and cloud anount The Global Solar UV Index was developed as an easy-to-understand measure of the amount of biologically-effective ambient solar ultraviolet radiation (UVR) at different locations on the earth's surface. Over the past few years, questions have been raised about the global applicability of the UV Index, about the evidence base for exposure risk thresholds and related protective measures, and. Instantaneous UV Index and Daily UV Dose Calculations Instantaneous UV Index Brewer spectrophotometers in the NOAA-EPA Brewer Network measure total horizontal irradiance at 154 wavelengths (∆λ=0.5nm) over the 286.5nm-363.0nm spectral range. The irradiance is calibrated in mW/m2/nm. The UV Index is defined as follows: ! UVI= 1 25mW m2 I()#w.

Global Solar Ultraviolet Index DermNet N

UV Index Sun Safety US EP

The UV Index scale was developed by Canadian scientists in 1992, then adopted and standardized by the WHO in 1994. The UV Index is a linear scale, in other words a UV Index of 6 is twice the amount of ultraviolet light as a UV Index of 3. In most areas of the world the UV Index ranges from 0 to 10, but it can get a lot higher than that With knowledge of the mechanism, we show that we can control and thus tune the energy of electronic states of synthetic hackmanites (Na,M) 8 Al 6 Si 6 O 24 (Cl,S) 2 so that their body color is sensitive to the solar UV index as well as UVA, UVB or UVC radiation levels Low UV Index of 1-2 Moderate UV Index of 3-5 High UV Index of 6-7 Very High UV Index of 8-10 Extreme UV Index of 11 and above When the UV Index is at three or above, sun protection should be used as the solar UVR is strong enough to damage the skin. When the UV Index is below three it is safe to go out in the sun without protection. Howeve

An explanation of the UV index from Jersey Met. Low: Low risk. The sun does not harm you. Med: Medium risk. You should avoid being in direct sunlight for more than 1 to 2 hours The UV Index was developed to help Canadians protect themselves from the sun's damaging UV (ultraviolet) rays. The higher the UV Index, the stronger the sun's rays, and the greater the need to take sun safety precautions. In Canada the UV Index ranges from 0 to 11+. UV can cause sunburn, eye cataracts, skin aging and skin cancer The UV Index forecast is issued in four types of format. It is presented as a map of Australia as well as graphs and text tables for over 200 cities and towns. A plain text version is also available on the Bureau's FTP site. The graphs and text UV Index forecasts include the SunSmart UV Alert. The. When the UV Index scale was invented, tests were done on human skin at each UV wavelength to see the effects. Scientists found that shorter wavelengths were more dangerous (shorter wavelengths have more energy). To include this information in the calculation, weighting the UV strength at different wavelengths is required This solar calculator is provided for research and entertainment purposes only. Due to variable atmospheric conditions and uncertainty inherent in the algorithms used, the actual observed values of sunrise, sunset and solar position may differ from the results presented here

Solar Powered Robot — UV Index vs

The UV Index is a measure of the intensity of UV radiation. The larger the number, the more intense the UV. In New Zealand, its maximum summer value is generally about 12, but it can exceed 13 in the far North. In winter it reaches peak values of 1 or 2. Values of 10 or more should be considered as extreme. At high altitude tropical sites (eg Mauna Loa Observatory, Hawaii) However, excessive exposure to solar UV radiation can result in harmful effects to the skin and eyes. If you must be out in the sun, especially between 11am and 3pm when the UV index levels are highest, the following simple protective measures can help to minimise the effects. *Source: Ministry of Health *Image source: Project UVRaydiant

UV-index imorgon SMH

Units and converstions - Swedish Meteorological and

The UV index is a measure to help you determine the effects of the sun on outdoor activities. It is computed using forecast ozone levels, cloudiness, and elevation. Values are effective at solar noon, which is when the sun is at its highest point of the day. (Solar noon generally does not correspond to the clock time of 12:00 noon. South Africa has been measuring the ground-based solar UV index for more than two decades at six sites to raise awareness about the impacts of the solar UV index on human health. This paper is an exploratory study based on comparison with satellite UV index measurements from the OMI/AURA experiment Ultraviolet (UV) is a form of electromagnetic radiation with wavelength from 10 nm (with a corresponding frequency around 30 PHz) to 400 nm (750 THz), shorter than that of visible light, but longer than X-rays.UV radiation is present in sunlight, and constitutes about 10% of the total electromagnetic radiation output from the Sun.It is also produced by electric arcs and specialized lights. Other real time solar monitoring websites can be accessed from the International Space Environment Service website. NOAA maintains a daily ground-based Solar UV Index for protection against skin cancer. The ozone layer shields the Earth from harmful UV radiation Current UV index (Clear Sky) and historical data are available for any geo location. Data is available in JSO

UV-index för Solna, Stockholm - vackertväder

UV Index Today by zip code location and hourly burning time forecast. Find out how much UV Protection you'll need for your outdoor activities and sports The UV Index is a simple and informative way of describing the daily danger of solar UV radiation intensity. UV highest intensity remains close to the midday peak value between 10am and 2pm, (11am and 3pm during daylight saving time). Without adequate protection,. El índice UV es un indicador de la intensidad de radiación ultravioleta proveniente del Sol en la superficie terrestre en una escala que comienza en 0 y no está acotado superiormente. El índice UV también señala la capacidad de la radiación UV solar de producir lesiones en la piel. [1] No siempre la cantidad de luz ambiental va relacionada con el índice UV, puede ser engañoso Temperature: 53.0°F: Humidity: 65% : Dewpoint: 41.5°F: Wind: E at 1.0 mph: Barometer: 29.995 in & Steady: Today's Rain: 0.00 in: Rain Rate: 0.00 in/hr: Storm Total.

Yeah, I actually calculated the global water solar irradiance absorption using real data stratified gridded insolance model, detail empiric spectral water optical properties research and detail research of real data about solar spectrum and I came to the firm conclusion water absorbs and converts to heat around 90% of all solar irradiation reaching surface of Earth and the amount of absorbed. A solar UV index released by the forecaster shows today carries a moderate rating, meaning UV protection, such as SPF or shade, is advised during midday hours. Solar UV index is moderate for.

Digital Solmätare - Solsäker

The UV index (UVI) is a standard measurement of erythemal (sun-burn causing) UV intensity that gives a more objective measure than the old time to burn (which cannot account for skin tone). The scale is open-ended, but a UVI of greater than 10 is extreme and a UVI of less than 3 is low Developed by the NWS and EPA, the UV Index predicts each day's ultraviolet radiation levels on a simple 1 to 11+ scale. In addition to publishing the UV Index daily, the EPA also issues a UV Alert when the level of solar UV radiation that day is expected to be unusually high. Sunglasses: your best protection against UV

Hemköp Aktuell annons 20/05 - 26/05-2019 [10] - veckovis

The UV Index was established more than 20 years ago as a tool for sun protection and health care. Shortly after its introduction, UV Index monitoring started in several countries either by newly acquired instruments or by converting measurements from existing instruments into the UV Index. The number of stations and networks has increased over the years The Global Solar UV Index quantifies the exposure of the skin to ultraviolet radiation. It is the best estimate of the UV level given a realistic atmosphere: clouds, pollutants, etc. are included in any prediction. This International Standard has been approved by the CIE National Committees The WHO (2002) Global solar UV Index - A Practical Guide summarises the effects of exposure to UV radiation. Small amounts of UV radiation are beneficial for people and essential in vitamin D synthesis, a hormone active in the calcium and phosphate budget of the human body and important for their mobilisation in bones

Borzonasca altitudine | prenota un hotel a borzonasca, italia

X Close Solar - UV-Index - Lux. CURRENT UVINDEX. 0 Solar Radiation. 678 w/m 2. Solar Radiation: Good and Sustainable Solar Energy Replenishment: Moderate to Good. Current UVINDEX Advisory. UVI: Description: 8: Very high risk of harm from unprotected sun exposure. Take extra precautions. 6-7 South Africa has been measuring the ground-based solar UV index for more than two decades at six sites to raise awareness about the impacts of the solar UV index on human health. This paper is an exploratory study based on comparison with satellite UV index measurements from the OMI/AURA experiment. Relative UV index differences between ground-based and satellite-derived data ranged from 0 to. The Solar meter Model 6. 5 UV Index Meter provides instantaneous UV index measurement, and is also used for UV index comparison, monitoring reptile lamp intensity and aging, monitoring UV lamp intensity and aging, and UV index tracking over time. To operate your Solar meter,. SunKnown solar light meter is easy to operate - Press the UV Check button to read the UV index (index ranging from 0 to 12+, in 0.5 steps) by pointing the UV light sensor toward the sun. Main Features: Measures UV index of radiation emitted by the sun (but not UVC). The UV index is shown in 0.5 increments from 0-12+

Ultraviolet index - Wikipedi

Solar Scanner. Meet Solar Scanner — the best and most effective tool to help you stay safe from the dangers of UV rays. Monitor the current UV index or receive a 7 days forecast. Check temperatures and cloudiness. Get notified when UV or temperature levels go above a certain point You need a browser with frame support!. First, check your animal's star rating on the UV index chart below. Secondly, check your existing set-up for the average basking distance. Thirdly, compare the animal rating and bulb positioning height with those featured on the bulb packaging. If these match, you found the right Exo Terra bulb for your reptile

The Global Solar Atlas provides a summary of solar power potential and solar resources globally. It is provided by the World Bank Group as a free service to governments, developers and the general public, and allows users to quickly obtain data and carry out a simple electricity output calculation for any location covered by the solar resource database Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Table Of Contents: 1.) SOLAR2000 Model (K. Tobiska) Feb 1947-present 2.) NOAA MgII Core-to-wing ratio data 1978-present (R. Viereck) 3.) SORCE (Solar Radiation and Climate Experiment) satellite data 2003-present (G. Rottman) 4.) Older archival databases: 4a.) Dr. John Arvesen's Solar Spectral Irradiance data at the top of the atmosphere in the 300-2500 nm. Solar UV Index Levels at Six South African Sites Jean-Maurice Cadet 1,*, Hassan Bencherif 1,2, Thierry Portafaix 1, Kévin Lamy 1, Katlego Ncongwane 3, Gerrie J. R. Coetzee 3 and Caradee Y. Wright 4,5 1 LACy, Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones (UMR 8105 CNRS, Université de La Réunion

UV Index - Solar Radiation Measurement - Kipp & Zone

The UV Index model gives an indication of the maximum daily level of ultraviolet radiation (UVR) expected at ground level on a cloudless day. ARPANSA calculates the models for each site using a computer program that considers, among other parameters, the time of year and averaged ozone values Google's Weather app for Android already shows the UV index, and Google is now bringing that same information to your wrist. Your Wear OS Watch Will Now Tell You When to Put on Sunscreen. The UX index number will tell you the strength of the solar ultraviolet radiation in your area on a scale of 0 to 12

UV Index Worldmap GRID-Arenda

UV Beads are the perfect tool for understanding how solar radiation can be harmful and to recognize measures that can be taken to reduce the risks associated with exposure to sunlight. The UV Index runs from 0 to 11+ and the higher the number, the less time you should be in the sun Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits SI1145 Digital UV Index / IR / Visible Light Sensor : ID 1777 - Remember when you were a kid and there was a birthday party at the pool and your parents totally embarrassed you by slathering you all over with sunscreen and you were all MOM I HAVE ENOUGH SUNSCREEN and she wouldn't listen In addition, because of ozone depletion, higher levels of solar UV now reach the surface of the earth. This further contributes to the rate of fading. These three trends—more natural light transmittance, more fragile interior components, and a higher concentration of UV—have resulted in a greater awareness of fading Global Solar UV Index: A Practical Guide. A joint recommendation of the World Health Organization, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Besides direct sunlight, UV radiation exposure can occur via indirect routes Welcome to NASA Earth Observations, where you can browse and download imagery of satellite data from NASAs Earth Observing System. Over 50 different global datasets are represented with daily, weekly, and monthly snapshots, and images are available in a variety of formats

Video: Vad är UV-Index? Solskydd NIVE

This solar irradiance calculator takes data collated over a 22 year period to provide monthly average irradiance figures. This information can then be used to calculate the average daily power generation a solar electric system will produce in any given month Stanford University Solar Center 1 Experimenting with UV-sensitive Beads By Deborah Scherrer, Stanford Solar Center . Introduction Participants experiment with ultraviolet (UV) light-sensitive plastic beads, which are generally white but turn colors when exposed to UV light Solar UV index, UV protection factor and solar protection factor The effect of ultraviolet radiation on living biological organisms has been extensively studied, and various reporting methods such as UV index, UV protection factor (UPF) and solar protection facto The UV Index will tell you when the uv radiation is doing you harm. It tells you when to cover up. Find out more about UV. Don't let the sun see your DNA. View the campaign. Outdoor workers. What you need to know about working in the sun. Win $10,000 for shade at your school An Empirical model to predict the UV-index based on Solar Zenith Angle and Total Ozone. MAF Allaart, M van Weele, P Fortuin, H Kelder Bibliografische gegevens. MAF Allaart, M van Weele, P Fortuin, H Kelder. An.

BfS - Was ist der UV-Index

Find out local ultraviolet levels. In New Zealand, Sun Alert reports from NIWA's National Climate Database indicate the hours when the UV index (UVI) is over 3 and therefore significant. Download a Smartphone app reporting local UVI levels. Note that the temperature and to some extent weather conditions make little difference to environmental UV UV index The UV index is an international scale from 1 to 20 that indicates the amount of UV radiation that penetrates the atmosphere and reaches the Earth's surface. Level three is where UV.

UV index - hourly UV index for today and tomorrow

The graph above shows a running real-time value of UV Index (Y axis) against Day/Time (X axis). The different background colours correspond to each of the UV Index exposure categories: During night-time hours, the UV Index is zero. At dawn the UV Index gradually rises until the solar noon hour, when the sun is at its highest point in the sky Cosmic Rays Solar Cycle 25 is beginning, and this is reflected in the number of cosmic rays entering Earth's atmosphere. Neutron counts from the University of Oulu's Sodankyla Geophysical Observatory show that cosmic rays reaching Earth are slowly declining--a result of the yin-yang relationship between the solar cycle and cosmic rays

Ultrafiolett stråling (forkortes UV-stråling) er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys (bølgelengder mellom 10 - 400 nm).. UV-stråling deles inn i en rekke underområder ifølge ISO standard ISO-21348: Områdene nærest synlig lys er UVA, UVB, UVC og vakuum-UV, hvor sistnevnte vanligvis bare forekommer i vakuum UV Index Υπεριώδης Ακτινοβολία : Solar Radiation Ηλιακή Ακτινοβολία : Sunrise Ανατολή : Sunset Δύση : UV Index Number: Exposure Level: 0 to 2: Low: 2 to 5: Moderate: 5 to 8: High: 8 to 11: Very High: 11+ Extrem NASA.gov brings you the latest images, videos and news from America's space agency. Get the latest updates on NASA missions, watch NASA TV live, and learn about our quest to reveal the unknown and benefit all humankind

 • Sean Astin.
 • Trichterbrust Saugglocke kaufen.
 • Ont i bäckenet gravid.
 • Justizvollzugsbeamter Ausbildung RLP.
 • Wilma Outlet.
 • Check the rhyme Genius.
 • Minireningsverk UV ljus.
 • 7 generationer.
 • Blomsterlandet mossa.
 • Trump Sweden corona.
 • Haselnuss Börse Hamburg.
 • Instagram chat theme Android.
 • Ds2 miracles.
 • Abk 09 kap 6 § 5.
 • Naprapat utbildning umeå.
 • Best western trollhättan restaurang.
 • Samnytt ägare.
 • EPA traktor ålder.
 • Fördomar inom vården.
 • Chanel Totti Gente giornale.
 • Maike Kohl Richter Kinder.
 • Huawei Honor 6X price.
 • Triumph Bonneville.
 • Uterum balkong.
 • Who discovered Turner syndrome.
 • Ripley's Believe it or not!'' Pinball.
 • Chokladbiskvier med mandel.
 • Vasakronan.
 • Add date html.
 • Tre jobb.
 • Lediga hyreslägenheter Valbo.
 • Nordic Wellness Jönköping Kungsängen.
 • Spåra hemligt nummer Telenor.
 • Kastspö lina.
 • Eve Online market API.
 • Falsterbo boende.
 • Mateus Porslin Outlet.
 • Orkar.
 • Jan vondrak.
 • Hur bor samer.
 • Varvtider Gelleråsen.