Home

Spårtrafikavtalet

Info om spårtrafikavtalet. Publicerad: 15 december 2020. Nya spårtrafikavtalet, en facklig seger. Röster inifrån avtalsdelegationen. Årets avtalsrörelse blev minst sagt annorlunda. Att genomföra förhandlingar och träffar med avtalsdelegationen digitalt har förstås varit en prövning för oss alla Som tidigare informerats om har Tågföretagen träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med samtliga motparter Seko, ST, SRAT och Sveriges Ingenjörer. Överenskommelsen innehåller ändringar enligt följande. Avtalet är på 29 månader och gäller fr.o.m. 1 december 2020 t.o.m. 30 april 2023. Tredje året är uppsägningsbart och central part äger rätt att senast den 3 Det nya centrala kollektivavtalet för Bransch Spårtrafik är färdigt. Det innehåller bland annat löneökningar på 6,0 procent med individgaranti, fördelat över tre år, lösningar i loss of license-frågan och högre pensionsavsättningar. Det ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent Spårtrafikavtalet ( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet ) Arbetsdomstolens refererade avgöranden om spårtrafikavtalet sedan 1993 (listas nedan ; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet) Nya karensregler i Spårtrafikavtalet från den 1 januari 2019 - Almega. 19 december 2018

Spårtrafikavtalet 2017-2020. Inläggsförfattare Av Seko klubb Västtåg; Inläggsdatum 2019-10-02; Spårtrafikavtalet 2017-2020. Senaste inläggen. Förutsättningarna för övergång till Rapid/IVU 2021 klara 2021-03-22; Inbjudan årsmöte 2021-02-10; Semesterinplacering klar 2021-02-05 Spårtrafikavtalet är en grund medan de villkor som förhandlas fram lokalt framför allt ska syfta till att vara ännu bättre och anpassade till vår arbetsplats. Exempelvis så är det reglerat även i branschavtalet att veckoarbetstiden för de absolut flesta som kör tåg ska ligga på 36 timmar Centrala spårtrafikavtalet för 2017-2020. Avtalet mellan MTR & SL Seko Pendelklubben har fått tillgång till avtalet mellan MTR och SL vilket är en intressant inblick i vad som påverkar vår arbetsgivare MTR och en grund till olika beslut som tagits i frågor som t.ex. viseringen Spårtrafikavtalet • Strejk kan bryta ut den 12 april och sedan utökas den 16 och den 19. I första steget tas bland annat lokalvårdare, fordonsvårdare och anläggningspersonal i Stockholmsområdet ut. Seko har ungefär 10 000 medlemmar på avtalsområdet. • Framför allt gäller konflikten låglönesatsningen

Extra program 1 Maj 2020 | Seko Klubb 111

Info om spårtrafikavtalet - Sekos förbun

Spårtrafikavtalet med löneavtalen - Almeg

 1. Prolongeringen av Spårtrafikavtalet innebär också att bundenheten till lokala avtal för Pågatåg och Krösatåg fortsätter att gälla till och med den 30 november 2020. Det går knappast att underdriva hur viktig denna fråga har varit för oss och våra berörda medlemmar. Lokala avtal på andra bolag i branschen, som bygger på det central
 2. Prolongeringen av Spårtrafikavtalet innebär också att bundenheten till lokala avtal för Pågatåg och Krösatåg fortsätter att gälla till och med den 30 november 2020. Det går knappast att underdriva hur viktig denna fråga har varit för oss och våra berörda medlemmar
 3. Seko: Spårtrafikavtalet kan komma att sägas upp fre, mar 14, 2014 13:40 CET. Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag (14/3) träffat Almega och - i förhandlingsgruppen om ett nytt central avtal för spårtrafiken - krävt att användningen av deltids- och visstidsanställningar ska begränsas
 4. Seko har sagt upp spårtrafikavtalet tor, maj 15, 2014 12:15 CET. Seko, Service- och Kommunikationsfacket, har idag, som enda fackliga organisation, sagt upp det centrala branschavtalet på spårtrafikens område. Detta innebär att en konflikt inom järnvägens område kan bryta ut i början juni
 5. Spårtrafikavtalet gäller företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Almega Tjänsteförbunden. Företaget är medlem i Almega Tjänsteförbunden och därmed bundet av spårtrafikavta-let. Talan i målet grundas på 10 § 1 mom. första stycket i den lokala anpass-ningen av spårtrafikavtalet
 6. På spårtrafikområdet träffas parterna nästa gång tisdagen den 12 april. Flera svåra frågor återstår dock att lösa. En fråga handlar om det som kallas Loss of license, där Seko vill ha en försäkringslösning för medlemmar som, på grund av sjukdomsdiagnos, inte längre får utöva sitt yrke beroende på lagstiftning och Transportstyrelsens regelverk
 7. Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag (14/3) träffat Almega och - i förhandlingsgruppen om ett nytt central avtal för spårtrafiken - krävt att användningen av deltids- och visstidsanställningar ska begränsas

Avtal Bransch Spårtrafik S

Spårtrafikavtalet gäller företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Almega Tjänsteförbunden. Företaget är medlem i Almega Tjänsteförbunden och därmed bundet av spårtrafikavtalet. Talan i målet grundas på 10 § 1 mom. första stycket i den lokala anpassningen av spårtrafikavtalet Spårtrafikavtalet Förhandlingarna mellan Seko och Almega slutfördes den 25 april. Avtalet är på tretton månader och gäller under tiden 1 april 2016 till 30 april 2017 och innehåller bland annat ett löneutrymme på 2.38%

Spårtrafikavtalet • Arbetsdomstolen Sören Öma

Beslutsdatum: 2018-09-26. Organisationer: SEKO ALMEGA Transdev Sverige AB. Kollektivavtal privata - Spårtrafikavtalet - * Avtalstext. Tågvärdar skulle ha rätt till ob-ersättning för tid i väntan på nästa tåg (s.k. uppehållstid) som ägde rum på obekväm tid och inte utgjorde obetald tid enligt kollektivavtalet ST har liksom Seko och övriga fackförbund förskjutit det möjliga uppsägningstillfället för det centrala spårtrafikavtalet med femton dagar till 15 maj. Men ST anser att förhandlingarna går så bra att man inte i nuläget kommer att säga upp branschavtalet med Almega Information som rör det nya Spårtrafikavtalet. Postat den 14 augusti, 2014 av Sara. Arbetstidsregler för nytillträdande företag inom Fjärrtrafiken. Med anledning av förra årets utveckling där Citytåg och MTR Express skulle startatrafik har vi nu enats om att införa arbetstidsregler som utgår ifrån det som SJ förnärvarande har

Här kan du söka på regeringens och riksdagens hemsidor Arriva uttrycker förvåning över att Seko och Almega i det nya spårtrafikavtalet höjer lönerna för kundvårdarna på Pågatågen Foto: Vilhelm Stokstad/TT Bild: Vilhelm Stokstad/TT. Nya avtal för de anställda inom spårtrafiken ger löneökningar med 2,38 procent på 13 månader. Såväl Seko som tjänstemannafacket ST skrev i dag under avtal med Almega. I båda avtalen finns en individgaranti på 240 kronor - mindre löneökning än så ska ingen anställd få Spårtrafikavtalet & Sammanställning från medlemsveckan. Vill du göra din röst hörd och påverka vårt framtida centrala spåravtal närvara på ditt lokala medlemsmöte eller mejla dina förslag tillavtal2020@sekovasttag.se. Göteborg 18/10 Borås 4/10 Uddevalla 8/10 Falköping 18/10 Nässjö 18/10 Lidköping (datum kommer

Nya karensregler i Spårtrafikavtalet från den 1 januari

Seko har sagt upp spårtrafikavtalet Seko, Service- och Kommunikationsfacket, har idag, som enda fackliga organisation, sagt upp det centrala branschavtalet på spårtrafikens område. Detta innebär att en konflikt inom järnvägens område kan bryta ut i början juni Information som rör det nya Spårtrafikavtalet. Postat den 14 augusti, 2014 av Sara. Arbetstidsregler för nytillträdande företag inom Fjärrtrafiken Med anledning av förra årets utveckling där Citytåg och MTR Express skulle startatrafik har vi nu enats om att införa arbetstidsregler som utgår ifrån det som SJ förnärvarande har

Seko strejkar för att i spårtrafikavtalet kunna begränsa antalet tim- och deltidsanställda. Almega, vars lockout träder i kraft i dag, anser att Seko:s krav strider mot arbetsgivarnas arbetsledningsrätt Arrivas tolkning av vad som står i det centrala spårtrafikavtalet . Enligt Christer Ekelund som är kommunikationsdirektör på Arriva gäller kollektivavtalet endast de personer som gått över från det gamla bolaget Arriva tåg till moderbolaget Arriva Sverige

Spårtrafikavtalet 2017-2020 - Seko Västtå

med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i Spårtrafikavtalet för Green Cargo AB. Mom 3 Övertid Med övertidsarbete förstås arbete som utgör övertid enligt mom 5 nedan. Kompensation för övertidsarbete utgår i form av övertidsersättning. Ersättningen beräknas enligt reglerna i Spårtrafikavtalet för Green Cargo AB Kontakta oss. Postadress: Box 30233, 104 25 Stockholm. Tel: +46 771 78 00 00 Rejlers sajter: Rejlers Norge; Rejlers Finland; Rejlers Group Swedish; Rejlers Group Englis Spårtrafikavtalet mellan Seko och Almega Tjänsteförbunden till 27 589 kronor per månad å

Avtal 2020 - vad händer? - Seko Lok Pendel

Spårtrafikavtalet är det avtal som tecknas mellan SEKO och Almega och som gäller för hela tågbranschen. Om det skulle bli aktuellt att vårt lokala avtal SpåraSJ sägs upp någon gång i framtiden är det Spårtrafikavtalet som kommer att gå in i dess ställe till dess att ett nytt lokalt avtal ev. tecknas Nya spårtrafikavtalet (2017-2020) 18 maj, 2017 27 maj, 2017 av sekoissklubb103, publicerad i Avtalsrörelsen. Hej på er. Klickar ni på länken här nedan så får ni upp en kopia av det nya Spårtrafikavtalet. Avtal Spårtrafik 2017-2020 . Taggad Avtal Lämna en kommenta

Avtal - SEKO Pendelklubbe

mot. 1. Almega Tjänsteförbunden. 2. Transdev Sverige AB. Mål nr A 104/16. Sökord: kollektivavtalstolkning, ob-ersättning, partsställning, spårtrafikavtalet, tågvärd. Rättsfall: AD 2016 nr 6. Ladda hem dom/beslut i pdf-format 8 Mom 2 Löneutbetalning Lönen utbetalas per månad. Löneutbetalning regleras lokalt. Mom 3 Lön för del av löneperiod Om en arbetstagare börjar eller slutar sin anställning eller får löneföränd Seko har varslat om strejk på spårtrafikavtalet. Almega vägrar ge Sekos medlemmar samma löneökningar enligt industrinormeringen med låglönesatsning. Fastighets stöder Seko i kampen för avtal. Seko, Service- och kommunikationsfacket, varslar om strejk på spårtrafikområdet. Deras motpart, Almega, vägrar ge Sekos medlemmar samma löneökningar enligt.

Så här ser det ut avtal för avtal - Arbete

 1. 30/4 Spårtrafikavtalet, telekom- avtalet, väg- och banavtalet, järnvägsinfrastrukturavtalet Över sommaren kvarstår bara ett stort avtal att förhandla om, Kom-munikation, som går ut 31 juli 31/3 Avtalen med Sr och Ur Avtalet med Svensk Scenkonst 28/2 Avtalet med SVt och Ur löper ut! !!!!! ! !!!!! ! 31/5 entreprenadmaskinavtalet löper u
 2. Tågstrejken i södra Sverige 2014 utbröt klockan 03:00 den 2 juni 2014 och upphörde 18 juni. Den omfattade Sekos medlemmar vid Öresundstågen och Snälltåget, anställda av Veolia Transport. Från den 17 juni strejkade även Sekomedlemmarna vid Kustpilen. I inledningsskedet drabbades upattningsvis 76 000 dagliga resenärer. Konflikten rörde i första hand anställningsformer och schemaläggning vid Öresundstrafiken, men kom också att mer principiellt beröra frågorna.
 3. Först ut gäller det spårtrafikavtalet, där konflikten handlar om den låglönesatsning som facket vill ha igenom. - Det vi kräver är att de som tjänar under 24 000 ska få krontal istället för procent, så att det faktiskt blir en låglönesatsning. Almega är väldigt ideologiskt drivet
 4. Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar! Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har vi äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge - vi har förlängt..
 5. Efmab blev medlem i arbetsgivarorganisationen Almega 2006 och har serviceentreprenad-avtalet, och därmed kollektivavtal. Däremot har det inte spårtrafikavtalet, vilket är det avtal företag ska ha när arbete utförs inom spår, station, ombord på tåg. Bland annat ska arbetstagare gå en utbildning för vistelse i spårmiljö
 6. Seko som sa upp spårtrafikavtalet med Almega i förra veckan varslar i dag om strejk. - Vi ser ingen annan utväg för att förhoppningsvis få igång konstruktiva samtal igen, säger avtalssekreterare Valle Karlsson. Almega å sin sida menar att strejken kommer att slå hårt mot tredje man
 7. I början av juni kan det bli strejk på många svenska tåg, däribland Öresundstågen. I dag meddelade fackförbundet Seko att man säger upp det centrala spårtrafikavtalet..
”Det är på tiden att vi tar strid” – Sekotidningen

Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar! - SEKO klubb

 1. Antaganden av yrkanden som vår klubb vill få in i spårtrafikavtalet, inför den kommande avtalsrörelsen (Läs/skumma gärna igenom spårtrafikavtalet innan mötet om ni har möjlighet så att ni har ett hum om vad som står i det och vad som skiljer det från Spåra SJ)
 2. Och här löpte spårtrafikavtalet ut den sista mars, vilket innebär att man går över på ett nytt kollektivavtal. Det innebär att man går in i det avtal som SJ har, eller det centrala avtalet
 3. SEKO Spårtrafikavtalet 040401-070331 Skogs- och Träfacket Träindustriavtalet 040401-070331 Transport Avtalet för bevaknings- säkerhetsföretag 050101-071231 Transport Transportavtalet 050101-080229 Samhall Avtalet för service och tjänster 040401-070331 Bemanningsföretagen Avtal för bemannings företag 050101-07043

Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar! Postat den 2020/05/01 av Mats Andersson Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har vi äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge - vi har förlängt Spårtrafikavtalets med sju månader Fackföreningen Seko, som organiserar bland annat tågpersonal, har i dag sagt upp spårtrafikavtalet med arbetsgivarorganisationen Almega. Enligt Seko. Detta tecknade avtal kallas ofta för spårtrafikavtalet eller branschavtalet och detta avtal ska sedan omsättas i företagsavtal av STs lokala fack (avdelningar se nedan). Branschstyrelsen har också som uppgift att vidarebefordra och verkställa de beslut som förbundsstyrelsen fattat FOTNOT: Detta gäller det centrala spårtrafikavtalet, när detta är tecknat börjar de lokala förhandlingar vid respektive bolag. gammalt konto. Sök. Sök efter: Kategorier. Kategorier.

Observera att jour enligt Spårtrafikavtalet får vara högst 50 timmar per månad Eftersom normalarbetstiden för en månad lär ligga runt 175 timmar innebär det ändå att jourtimmarna kan utgöra en inte oväsentlig andel av det totala timutttaget Observera att jour enligt Spårtrafikavtalet får vara högst 50 timmar per månad. 2020-05-27, 11:05:50. TKO. Sv: Röjningsloken kostar 80 Mkr per år. Citat: Ursprungligen postat av Claes Mårdstrand. Observera att jour enligt Spårtrafikavtalet får vara högst 50 timmar per månad Bland de avtal som går ut finns Väg- och banavtalet, Spårtrafikavtalet, Telekomavtalet och RALS som reglerar löner och villkor för statsanställda. Utgångsläget kan verka tufft med en svensk ekonomi i avmattning, stigande arbetslöshet och kallblodiga varsel

Klart med prolongering av Spårtrafikavtalet till 30

Spårtrafikavtalet lagen

Anställda vid centralen går idag på spårtrafikavtalet och tjänar 17 250 kronor, medan Miabs anställda i framtiden kommer att göra samma jobb för 14 500 till 15 000 kronor, uppger DN. Kommentarer är stängda. Fredagspanelen om höghastighetståg och skidåkning på sportlovet Information från SEKO Stockholm Nyhetsblad nr 7, 15 aug 2008 Anbuden lämnas in till SL SEKOs viktigaste krav redan uppfyllda Idag, den 15 augusti kl 15.00, är deadline för att lämna in anbud för de företag som är intresserade att köra tunnelbanan i Stockholm under perioden 2009 - 2017. Av de ursprungliga 1 SEKO Avtalet för statligt anställda 041001-070930 SEKO Spårtrafikavtalet 040401-070331 Skogs- och Träfacket Träindustriavtalet 040401-070331 A. OB-tillägg (kr per timme) Förbund Avtal Ob-tillägg Form av ersättning Vardagar Vanliga helger Storhelgerx Giltighetstiden för det nu gällande avtalet är mellan 1 maj 2017 till 30 april 2020 Efmab är anslutna till Almega och har därför kollektivavtal genom serviceentreprenadavtalet. Men har inte spårtrafikavtalet som krävs för arbeten på tåg, spår och stationer. Fastighets har medlemmar. Fastighets har tio medlemmar på företaget, enligt Sekotidningen. Fastighets ombudsman uppger att företaget har skött sig

Avtalsförhandlingarna om nytt spårtrafikavtal skjuts upp

 1. Mitt 2020 av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv Nu är avtalsrörelsen nästan över för i år, och ett nytt centralt avtal för spårtrafiken har skrivits under. Det hade kunnat vara betydligt bättre, och fackförbundet Seko uttrycker sig som att det skulle vara en seger att inte ens behöva varsla om strejk. Då undrar jag; [
 2. • det har tydligare angivits vid vilken slags företag spårtrafikavtalet kan tillämpas (Almega har tidigare kopplat in företag på avtalsområdet trots att dessa inte naturligt hört hemma på avtalsområdet) • en uttalad ambition är att nytt branschavtal ska finnas klart när avtalsperioden löper ut
 3. motsvarande tillämpning av bestämmelserna i Spårtrafikavtalet för Green Cargo AB. Dokumenttitel Dokumentnummer Utgåva Sida Avlöningsavtal för arvodesanställd
 4. Seko SJ tackar också Fastighets för stödet

Klubb 124 tillhör Trafik (Spårtrafikavtalet). SEKO är uppdelat i tio regioner, varav klubben tillhör SEKO Stockholm (avd 1) SEKO Stockholm är en geografisk avdelning som organiserar anställda inom myndigheter och företag som arbetar med service och kommunikation inom Stockholms och Gotlands län Sekos varsel om strejki tågtrafiken, som Internationalen skrev om i förra numret, blåstes av i sista stund efter att arbetsgivaren Almega kommit överens med fackförbundet om nya avtal.Vad gäller spårtrafikavtalet så innebär det att Sekos medlemmar får samma View On WordPres Sidan 75-Fråga en lokförare Arbetsliv och arbetsmarkna

Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar! - Avtalsnytt #5

Sv: Skyddad verkstad Bromslära. (Kocken | 2005-05-25 21:29) Som ett svar på: Sv: Skyddad verkstad skrivet av Mats den 25. maj 2005 21:21:26: >>>>>Vagnstädning lyder under Spårtrafikavtalet det vet även SJAB men Miab skulle gå på Fastighetsavtalet med SJAB´s goda minne Det är ju enligt avtalet, gamla Swebus gjorde i a f det. Att inte använda systemet kan ju få tokiga följder för vissa, t.ex dem som jobbar 6 timmars pass 6 dagar i veckan, dessa får då kortare semester om man använder dagantalet rakt a Idag kl. 14:00 kommer ni väl ihåg att gå på medlemsmöte i lokal Berlin på 49:an. Viktiga frågor kommer tas upp! Fyllnadsval, nytt skyddsombud, yrkanden till spårtrafikavtalet mm. komsi komsi Spårtrafikavtalet gäller för verksamheten. • ISS Facility förbinder sig att följa det portalavtal som binder samman företagen inom pendeltågsverksamheten. Alla anställda vid TraffiCare kommer att få ett brev hemskickat där man erbjuds anställning på ISS Facility

Seko Trafik Klubb Krösatåg Klubb Krösatågs officiella

Arbetstidsförkortning SEKO Avtalet för statligt anställda 041001-070930 SEKO Spårtrafikavtalet 040401-070331 Skogs- och Träfacket Träindustriavtalet 040401-070331 Transport Avtalet för bevaknings- säkerhetsföretag 050101-071231 Transport Transportavtalet 050101-0802 Sista dag att säga upp spårtrafikavtalet är på torsdag, den 15 maj. Konflikt hotar redan från den 1 juni. Veolia hävdar att det är omöjligt att göra heltidscheman och har därför varslat 252 personer om uppsägning. Samtidigt vill man återanställa flertalet - på deltid Spårtrafikavtalet (27 000) med Almega som löper ut 31/3. Telekom (20 000) med Almega ITA som löper ut 31/3 2007. Kraven fastställs: 27/10. Träindustriavtalet (21 000 medlemmar) med Trä- och möbelindustriförbundet. Skogsavtalet (4 000 medlemmar) med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Sågverksavtalet (9 000 medlemmar) med.

Seko: Spårtrafikavtalet kan komma att sägas upp - Sek

Efmab blev medlem i arbetsgivarorganisationen Almega 2006 och har serviceentreprenad-avtalet, och därmed kollektivavtal. Däremot inte spårtrafikavtalet, vilket är det avtal företag ska ha när arbete utförs inom spår, station, ombord på tåg. Sekos ombudsman, Carolin Evander, har försökt få företaget att teckna avtal, men utan Nedanstående tabell är en sammanställning a

Förhandlingar påbörjade om Spårtrafiken branschavtal 2013. mar 2, 2013 | Avd. Green Cargo NYHETER, AVTALSFRÅGOR. 2013-02-27 - förhandling centrala spårtrafikavtalet Den 27/2 hölls den första förhandlingen i avtalsrörelsen om ett nytt branschavtal mellan ST och Almega Spårtrafik Vy Tåg söker ett antal timanställda tågvärdar i Växjö. Som tågvärd hos Vy Tåg AB ser du till att ge våra resenärer en behaglig resa, bra service- med ett stort kund fokus. Har du passion för service mot kund? Du blir en del av en spännande grupp med mål att ge våra kunder och beställare hög kvalité i vårt arbete. Om arbetet ombord Alltid sätta säkerheten för kunden. Följande avtal gäller för anställda hos MTR och avtal för anställda hos Reneriet. Längst ned på sidan hittar du det aktuella spårtrafikavtalet. ISS är medlem i Almega Tjänsteföretagen. Apoteket och Astra Zeneca var, då övergångarna skedde, bundna av kollektivavtal som innebar att en tjänsteman Foto: Natalia Medina Kämpande fack lönar sig • Året 2020 för Seko klubb 111 av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv - - - Nu är avt.. Genom medlemskapet i Almega blir bolaget automatiskt bundet av det centrala Spårtrafikavtalet. Här finns flera viktiga regler som t,ex att bolaget ska betala in pengar till tjänstepension, arbetsskadeförsäkringar, övertidsregleringar och lön vid sjukdom

 • Novell NetWare download.
 • Stardew Valley most expensive items.
 • Best team for Ultra Sun with Rowlet.
 • Bo utomlands en månad.
 • Bästa ljuddämparen till 9 3x62.
 • Einschleifregelung Familienbeihilfe.
 • Salainen Agentti palautus.
 • Mien båtramp.
 • Tull från Israel.
 • Miniatyr material.
 • Comicstaan subtitles download.
 • Lamborghini Aventador hp.
 • Christliche Wandtattoos.
 • Hiroyuki Nishimura artist.
 • Outer Gods.
 • Pianolektioner online.
 • Volbeat Obertraubling.
 • Anatomi häst framben.
 • Egna köksluckor MDF.
 • Siebau Carport Preisliste.
 • Mütter Kind Sport Hamburg.
 • Fitbit Versa 2 Rose Gold.
 • Fysiologiska faktorer.
 • Felicia Feldt make maka.
 • Mongolia tourism video.
 • Sörfjärden ställplats.
 • Heat Wave side shields.
 • Starka baser protolys.
 • Ewald von Kleist.
 • 7 generationer.
 • Brukar He Man.
 • Christopher Nkunku Arsenal.
 • ARD Mediathek Serien Krimi.
 • Minireningsverk UV ljus.
 • Utvandring från Sverige 2019.
 • Hotel copernicus kraków.
 • Altered aktier.
 • Rollfigurer i Star Wars.
 • Göta kanals Västra ändplats.
 • Save the Royal Navy.
 • Boka uppträdande.